Okudum Giriş Sayfana Gidelim
İşbu PORTAL/BELGE (çıktı alınması durumunda) bilgilendirme amaçlı olup, PORTALIN/BELGENİN (çıktı alınması durumunda) Resmi/Özel kurumlarda kullanımı Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin kaşesi ile yetkilinin ıslak imzasını ihtiva etmesi halinde mümkündür. PORTALDA/BELGEDE (çıktı alınması durumunda) yer alan veriler ile KATILIMCI FİRMA hesapları arasında uyuşmazlık olması halinde ise Manisa Organize Sanayi Bölgesi’nin kayıtları esas alınacaktır.